CSRD Advice

CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive

A következő nagy kihívás az európai uniós vállalatok számára.

Mi az a CSRD, kit fog érinteni, és hogyan készülhetünk fel rá?

CSRD compliance journey


Az EU jóváhagyta a CSRD-t, és a jelentéstételi kötelezettség 2024-ben kezdődik.

Az Európai Unió aktívan dolgozik azon, hogy a gazdaságot fenntartható pályára állítsa. Ez magában foglalja egy átfogó jogszabálycsomag létrehozását, amelynek egyik kulcseleme a CSRD (a vállalati fenntarthatósági jelentéstételről szóló irányelv). A jogszabály célja, hogy a vállalatok átláthatóvá tegyék az ESG-teljesítményüket és fenntarthatósági adataikat. A rendelet és a kapcsolódó szabványok a vállalatok és ellátási láncaik széles körét érintik.

A módosítások javítják a fenntarthatósági információk státuszát és növelik a pénzügyi információk összehasonlíthatóságát. Ugyanakkor lehetőséget nyújt a vállalatok számára, hogy a CSRD-t keretként használják a fenntartható irányba való fejlődésükhöz. A fentarthatósági adatok összegyűjtése a közeli határidőig (2024-2025) hatalmas feladat, és elengedhetetlen hozzá a digitális támogatás megszerzése.

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek a megfelelésben, és optimalizáljuk üzleti előnyeit a CSRD-adaptációnkkal:

Conduct some initial analyses
1. szakasz

Végezzen el néhány kezdeti elemzést!

Értékelje a fenntarthatósági témák dupla lényegességét „double materiality”, állapítsa meg, hogy vállalkozása milyen hatással van az emberekre és a környezetre, és hogy a fenntarthatósági ügyek hogyan érintik a vállalatát.

Végezzen hiányelemzést annak meghatározására, hogy a meglévő adatgyűjtési folyamatai jelenleg mely fenntarthatósági információkat nem fedik le.

Végezzen kezdeti megbeszélést egy harmadik féltől származó biztosítékot nyújtó szolgáltatóval. Ez segít megelőzni a CSRD (a vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelv) megbízhatósági követelményeivel való összeegyeztethetetlenséget.

2. szakasz

Erősítse meg adatgyűjtési folyamatát!

Keresse meg adatait a rendszerekben, ossza ki a felelősségeket és a feladatokat!

Mérje a fő teljesítménymutatókat, hogy az összes releváns környezetvédelmi, társadalmi és irányítási kérdésben képet kapjon! Találjon olyan adatgyűjtési módszert, amely a kollégái számára könnyeddé teszi a folyamatot, és a legjobb minőségű adatokat hozza létre!

CSRD
Publish your sustainability report to the ESAP (CSRD reporting platform)
3. szakasz

Fenntarthatósági jelentés közzététele az ESAP-ban (CSRD jelentési platform)

Jelöljön ki könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget, aki véleményt nyilvánít a fenntarthatósági jelentés megfelelőségéről!

Tegye közzé a környezeti, társadalmi vagy irányítási kérdésekre vonatkozó adatkészletét elektronikus jelentéstételi formátumban az európai egységes hozzáférési pont (ESAP) számára!

4. szakasz

Használja a CSRD-t keretként, hogy vállalkozását fenntartható útra terelje!

A CSRD lehetővé teszi, hogy átlátható jelentést nyújtson az érdekelt feleknek az ESG-ről, valamint támogatja a velük való kommunikációt!

Ezenkívül segít a vállalatának az ESG-témákkal kapcsolatos kockázatok és lehetőségek azonosításában! A CSRD elfogadása, annak ismereteinek és struktúrájának felhasználásával hasznos útmutatást nyújthat a szervezet ESG-stratégiájának támogatásához.

Use CSRD as a framework to guide your business on a sustainable path
Check and improve your ESG strategy and measures.
5. szakasz

Tesztelj és javíts!

Ellenőrizze és javítsa az adatgyűjtési folyamatot. Használja a legkorszerűbb eszközt, hogy a legjobb információkat nyerje ki a rendszereiből!

Ellenőrizze és fejlessze ESG stratégiáját és intézkedéseit!

6. szakasz

Általános társadalmi és üzleti előnyök - élvezze a kemény munka gyümölcsét.

A CSRD nagyobb láthatóságot biztosít a vállalatok számára a befektetők felé, és több pénzügyi forrást nyit meg.

Csökkenti a fenntarthatósági jelentéssel járó felesleges költségeket a vállalkozás számára, mivel egyértelművé teszi és bizonyosságot teremt arra vonatkozóan, hogy milyen fenntarthatósági információkat kell jelenteni. Megkönnyíti továbbá a megfelelő adatok beszerzését üzleti partnereitől (beszállítóktól), és a mások (civil társadalom, ügyfelek és befektetett vállalatok) számára történő tájékoztatást.

A jelentéstételi folyamat révén csökkenti fenntarthatósági kockázatait, és maximalizálja a fenntarthatósági innováció lehetőségét.

CSRD social and business benefits
Denxpert szakértői támogatás

Ezt az oldalt a DENXPERT támogatja - az Ön megbízható CSRD digitális megoldása

A CSRD-megfelelőség prioritásként való kezelése az egyik legfontosabb döntés a hosszú távú üzleti növekedés biztosítása érdekében. Azonban nehézséget okozhat meghatározni, hol kezdjük.Tudjuk, mit jelent egy ilyen hatalmas változás végrehajtása. Digitális eszközünk és globális szakértői hálózatunk segítségével minden lépésnél magabiztos lehet.

Az Inogen Alliance globális hálózat tagjaként bármely országban szakmai támogatást nyújtunk.

Tanácsra van szüksége a CSRD-vel kapcsolatban?

Partnerségünk itt kezdődik!