Webinaari: CSRD – muutokset yritysten kestävyysraportoinnissa – rewatch the webinar
Webinaari: CSRD – muutokset yritysten kestävyysraportoinnissa - DGE Finland & denxpert

Please fill out the form to watch the recording:

Webinaari: CSRD – miten kestävyysraportointia koskeva direktiivi muuttaa yritysten raportointivastuita – DGE Finland & denxpert

EU:n CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) muuttaa satojen suomalaisyritysten raportointivaatimuksia lähivuosina. CSRD korvaa aiemman NFR-direktiivin, laajentaa sen soveltamisalaa ja täydentää sen puutteita. Uuden direktiivin tavoitteena on tehdä kestävyystiedosta aiempaa läpinäkyvämpää ja vertailukelpoisempaa. Kestävyystietoja julkaistaan jatkossa osana vuosikertomusta, ja tietojen todentaminen muuttuu pakolliseksi.
Osallistu DGE Finlandin ja denxpertin isännöimään webinaariin, jossa saat lisätietoja direktiivistä ja jossa saat selville, koskeeko se yritystäsi ja milloin CSRD:n mukainen raportointi olisi aloitettava.