ESRS alapok - Mit érdemes tudni róluk?

ESRS alapok – Mit érdemes tudni róluk?

SHARE

2023.05.15.

ESRS (European Sustainability Reporting Standards) tudnivalók

Az ESRS – (European Sustainability Reporting Standards) a CSRD követelményeit a gyakorlatba átültető szabványokat foglalja magában. Ezeknek a legfontosabb jellemzőit foglaljuk össze pár pontban azok számára, akik most ismerkednek az új fenntarthatósági jelentéstételi elvárásokkal.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) által előírt szabványok szerkezete

CSRD data collection ESRS standard structure

A CSRD előírja a nagyvállalatok számára, hogy fenntarthatósági információkat gyűjtsenek és jelentsenek tevékenységükről az EFRAG (European Corporate Reporting Lab) által kidolgozott ESRS szabványoknak megfelelően. Az EFRAG által eddig közzétett szektorsemleges szabványcsomag két átfogó szabványt, és összesen 10 tematikus szabványt tartalmaz, jelenleg még csak javaslat formájában. A tematikus szabványok közül:

 • 5 szabvány környezeti témákat,
 • 4 szabvány társadalmi és
 • 1 szabvány vállalatirányítási kérdéseket fed le.

ESRS 1, ESRS 2 és az ESRS E1 szabványok

Minden CSRD-ban érintett cégnek kötelező lesz az ESRS 1, ESRS 2 és az ESRS E1 szabványok követelményeinek megfelelni. Ezeken felül a 250 főnél többet foglalkoztató cégekre az ESRS S1 is vonatkozik majd. Mit foglalnak magukban az egyes szabványok?

 • ESRS 1: az általános alapelvek (general principles)
 • ESRS 2: általános stratégia, irányítási és lényegességi értékelés, jelentéstételi követelmények (general strategy, governance and materialy assessment, disclosure requirements)
 • ESRS E1: klímaváltozásra vonatkozó szabványok – (climate change)
 • ESRS1 S1: saját munkavállalókra vonatkozó szabványok – (own workforce)
ESRS szabványok kategóriánként

További EFRAG szabványok

Az előbb felsoroltakon kívül az EFRAG további szabványokat fog benyújtani az Európai Bizottságnak, amelyek az egyes iparágakra, a kkv-kra és a nem uniós vállalkozásokra vonatkozó követelményeket tartalmazzák majd.

 • KKV-k jelentéstételi kötelezettsége: Bár a CSRD-t sokan csak a nagyvállalatok fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségének gondolják, a tőzsdén jegyzett kis- és középvállalkozások (KKV-k) is kötelesek lesznek a CSRD alapján jelentést tenni. Számukra azonban egyszerűbb és célzottabb követelmények alapján kell az információkat jelenteni illetve csak később lesz szükséges elindítaniuk a jelentéstételi folyamatot. A CSRD nem vonatkozik a tőzsdén nem jegyzett kkv-kra.
 • Nem uniós vállalkozások jelentéstételi kötelezettsége: Az EU-n kívüli, ám az EU-ban jelentős tevékenységet folytató vállalkozásoknak is CSRD jelentést szükséges majd tenniük az irányelvben meghatározott ESG-hatásaikról.

Double materiality (kettős lényegesség)

A vállalatok a fenntarthatósági tényezőik jelentőségét a kettős lényegesség (double materiality) alapján értékelik, és ez alapján határozzák meg a jelentésre érdemes, lényeges témákat. A kettős lényegességről korábban írt blogpostunk itt található: https://csrdsoftware.com/en/a-kettos-lenyegesseg-fogalmanak-megerositese-a-csrd-iranyelvvel/

A jelenlegi szabványcsomag összesen 84 közzétételi követelményt és 1144 adattípust határoz meg. Ezek mennyiségi és minőségi adatok, előretekintő és visszatekintő információk, illetve rövid, közép- és hosszú távú időhorizontot lefedő információk gyűjtését és jelentését írják elő.

Fő ESRS szabvány témák

ESRS themes in CSRD standardss

Az egyes szabványok struktúrája a következő témák köré szerveződik (zárójelben a szabványstruktúrapontok rövidítéseit adtuk meg):

 • fenntarthatósági irányítási kérdések (GOV),
 • stratégia (SBM),
 • a vállalat által okozott hatások, a fenntarthatósági kockázatok és lehetőségek (IRO), 
 • politikák és akciók (PA), 
 • mérőszámok és célok (MT)  

A teljes értékláncra, az alvállalkozókra és beszállítókra vonatkozóan is kell majd adatokat gyűjteni, azonban ezzel kapcsolatban három év mentességet kapnak a cégek. Ebben a három évben is jelezni kell azonban, hogy a későbbiekben hogyan fog ennek az elvárásnak megfelelni az adott vállalkozás.

Érdemes tisztában lenni az új követelményekkel!

A szabványok számos eleme ismerős lesz azok számára, akik lelkiismeretesen működtették környezetirányítási rendszereiket, esetleg a GRI alapján készítették beszámolóikat. Azonban kiterjedt elváráscsomagról van szó, mely a vállalati tevékenységek olyan elemeit is fedi, amelyről eddig jellemzően nem számoltak be a cégek. Érdemes mihamarabb megismerkedni az elvárásokkal!

Szerző: Farkas Mária – Senior Fenntarthatósági és CSRD szakértő a denxpertnél


Források: 

EFRAG: https://www.efrag.org/

ESRS: https://efrag.org/lab6

Nagyvállalatok: https://csrdsoftware.com/en/erinti-vallalatat-a-csrd-direktiva/ Kettős lényegesség: https://csrdsoftware.com/en/a-kettos-lenyegesseg-fogalmanak-megerositese-a-cs

Newsletter sign-up

Other posts

What is your biggest concern related to CSRD?

In an effort to understand the greatest concerns related to the CSRD, we conducted an online survey among dozens of relevant companies. The results provided a fascinating, high-level insight into the current state of corporate sustainability strategies. In this post, we share our key findings with you.

The Ultimate CSRD & ESRS Handbook

A sustainability reporting playbook for companies operating in the EU.

Unlocking CSRD Compliance: The Digital Path to Corporate Sustainability Reporting

Global regulatory bodies are emphasizing ESG practices through initiatives like the European Union’s CSRD to enhance sustainability and transparency in companies. To effectively adhere to these regulations, businesses are turning to digital tools such as Denxpert.
ESG team-featured image

Common headaches for ESG teams

Some of the most common headaches for ESG teams, potential solutions, and why a greater focus on ESG is the right way forward.
Fogalomtár-featured image

Fogalomtár

A CSRD-vel és az ESG-vel kapcsolatos legfontosabb terminológiát itt gyűjtöttük össze. A szójegyzék rövid és érthető magyarázatot ad a gyakran használt kifejezések jelentéséről.

Glossary

The most important terminology related to CSRD and ESG has been collected here. The glossary provides a brief and understandable explanation of the meaning of these frequently used terms.