Érinti vállalatát A CSRD direktíva? - CSRD Advice

Érinti vállalatát A CSRD direktíva?

SHARE

2023.03.13.

CSRD által érintett vállalatok

A CSRD direktíva alapján mintegy 50 000 uniós vállalkozást köteleznek fenntarthatósági információkat közzétételére, ezzel átláthatóbbá téve az érintett cégek környezetre és a társadalomra gyakorolt hatásait.

Nagyvállalatok

Minden jelentős európai vállalatnak a CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) szabványok alapján kell majd fenntarthatósági jelentést tennie, függetlenül attól, hogy tőzsdén jegyzett vállalkozásról van-e szó vagy sem. A számviteli irányelv szerint azok a vállalkozások, amelyek az alábbi három követelményből kettőt teljesítenek, nagyvállalatoknak minősülnek, ezáltal vonatkozik rájuk a CSRD jelentéstételi kötelezettség:

  • Legalább 40 millió EUR nettó árbevétel
  • Legalább 20 millió euró mérlegfőösszeg
  • Legalább 250 alkalmazott

KKV-k és beszállítók

Nemcsak a nagyvállalatok, hanem a tőzsdén jegyzett kis- és középvállalkozások (kkv-k) is kötelesek lesznek a CSRD alapján jelentést tenni. Nekik azonban egyszerűbb és célzottabb követelmények alapján kell elkezdeniük az információk jelentését, és csak később szükséges elindítaniuk a jelentéstételi folyamatot. A CSRD nem vonatkozik a tőzsdén nem jegyzett kkv-kra.

A fentebb ismertetett vállalati kategóriákba tartozó vállalatok a CSRD hatálya alá tartoznak, és az ESAP (European Single Access Point) platformon kell majd közzé tenniük fenntarthatósági jelentésüket. Érdemes kiemelni, hogy ezeknek a cégeknek beszállítói információk begyűjtését is szükséges majd kezdeményezniük, leginkább az 1. szintű beszállítókra fókuszálva. Valószínűsíthető, hogy ezeknek a beszállítóknak pedig az ellátási láncban lejjebb lévő beszállítóiktól is információt kell majd kérniük.

Az EU-ban jelentős tevékenységet folytató nem uniós vállalkozások

A CSRD hatásai túlmutatnak az EU határain. Az EU-n kívüli, ám az EU-ban jelentős tevékenységet folytató (konszolidált szinten legalább 150 millió eurós nettó árbevétel és amelyek legalább egy nagy vagy tőzsdén jegyzett leányvállalattal vagy fiókteleppel rendelkeznek, amelynek a nettó árbevétel meghaladja a 40 millió eurót) vállalkozásoknak is CSRD jelentést szükséges majd tenniük az irányelvben meghatározott ESG-hatásaikról. Ez ismét nagyszámú céget érint majd.

Kezdje el az adatgyűjtési folyamat és az ESG-stratégia kidolgozását!

A CSRD-rendelet Európa-szerte és azon túl is rengeteg vállalkozást érint majd. Ha az Ön vállalata is közéjük tartozik, javasoljuk, hogy mielőbb dolgozzon ki egy stabil és megbízható  adatgyűjtési folyamatot és egy ESG-stratégiát.

Newsletter sign-up

Other posts

What is your biggest concern related to CSRD?

In an effort to understand the greatest concerns related to the CSRD, we conducted an online survey among dozens of relevant companies. The results provided a fascinating, high-level insight into the current state of corporate sustainability strategies. In this post, we share our key findings with you.

The Ultimate CSRD & ESRS Handbook

A sustainability reporting playbook for companies operating in the EU.

Unlocking CSRD Compliance: The Digital Path to Corporate Sustainability Reporting

Global regulatory bodies are emphasizing ESG practices through initiatives like the European Union’s CSRD to enhance sustainability and transparency in companies. To effectively adhere to these regulations, businesses are turning to digital tools such as Denxpert.
ESG team-featured image

Common headaches for ESG teams

Some of the most common headaches for ESG teams, potential solutions, and why a greater focus on ESG is the right way forward.
Fogalomtár-featured image

Fogalomtár

A CSRD-vel és az ESG-vel kapcsolatos legfontosabb terminológiát itt gyűjtöttük össze. A szójegyzék rövid és érthető magyarázatot ad a gyakran használt kifejezések jelentéséről.

Glossary

The most important terminology related to CSRD and ESG has been collected here. The glossary provides a brief and understandable explanation of the meaning of these frequently used terms.