Double Materiality - Kettős lényegesség megerősítése a CSRD-vel

A kettős lényegesség (Double materiality) fogalmának megerősítése a CSRD-irányelvvel

SHARE

2023.03.13.

CSRD - kettős lényegesség

Mit jelent a kettős lényegesség?

A kettős lényegesség a fenntarthatósági jelentés egyik alapelve. Az NFRD (Nempénzügyi Jelentéstételi Direktíva) alapján két nézőpontból kellett eddig is jelentést készíteniük a vállalatoknak:

– A “kívülről befelé” nézőpont azt írja le, hogy a fenntarthatósági kérdések hogyan befolyásolják a vállalatok teljesítményét piaci helyzetét és jövőjét;

– a “belülről kifelé” perspektíva a vállalatok  emberekre és a környezetre gyakorolt hatását magyarázza. Ezt nevezik “kettős lényegességnek”.

CSRD, kettős lényegesség
Kettős lényegesség – CSRD

Az NFRD felülvizsgálata során kiderült, hogy a két nézőpontot gyakran félreértik. Számos kutatás azonosította a kettős lényegesség alkalmazásának hiányosságait, miszerint a vállalati fenntarthatósági jelentésekben a cégek hajlamosak kiemelni a jó teljesítményt, de elrejteni a rossz eredményeket. Egyes esetekben a fenntarthatósági jelentést arra használják fel, hogy legitimálják a nem fenntartható tevékenységeiket, és – szélsőséges esetekben – félrevezetik az érdekelt feleket. Ezért volt szükséges a kettős lényegesség fogalmának megerősítése .

Lényegesség – számviteli szempontból

Maga a lényegesség kifejezés nem újkeletű, egy jól ismert számviteli alapelv. A számvitelben a lényegesség (vagy jelentőség) segít eldönteni, hogy egy információt figyelembe kell-e venni, és ha igen, mikor. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (International Financial Reporting Standards, IFRS) megkövetelik a vállalatoktól, hogy a pénzügyi kimutatások elkészítése során a lényegességet megítéljék.

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (International Accounting Standards Board, IASB) szerint,

Az információ akkor lényeges, ha annak kihagyása, helytelen feltüntetése vagy elfedése várhatóan  befolyásolná azokat a döntéseket, amelyeket az általános célú pénzügyi kimutatások elsődleges felhasználói az adott beszámolót készítő gazdálkodó egységre vonatkozó pénzügyi információkat tartalmazó pénzügyi kimutatások alapján hoznak.

A lényegesség fogalma ilyen módon tökéletesen működik a pénzügyi beszámolókban, azonban nem szolgálja más érdekelt felek – az alkalmazottak, a fogyasztók vagy a helyi közösségek – információs igényeit.

Kettős lényegesség – az egység

A kettős lényegesség ezzel szemben  nem csak a  részvényesek információigényére, hanem az érdekeltek teljes körére összpontosít. Ez magában foglalja a fent említett “kívülről befelé” és “belülről kifelé” perspektívát is, mindkettő egy-egy lényegességi perspektívát képvisel.

Az ESRS legutóbbi tervezete (2022. november – ESRS 1 Általános követelmények) megerősíti a kettős lényegesség koncepcióját. Az ESRS 1 tekintetében a kettős lényegességnek két dimenziója van: a hatás lényegessége (impact materiality) és a pénzügyi lényegesség (financial materiality).  Ahogy a Globális Jelentési Kezdeményezés (GRI) leírja: A kettős lényegesség a (…) hatás lényegesség és a pénzügyi lényegesség egyesítése.

A kiindulópont a hatások értékelése. A hatás a vállalkozások pozitív vagy negatív ESG-hatására utal. A vállalatoknak el kell magyarázniuk, hogyan alkalmazzák mind a hatás-, mind a pénzügyi lényegességre vonatkozó kritériumokat. Megfelelő küszöbértékek szükségesek annak meghatározásához, hogy mely hatások, kockázatok és lehetőségek a legfontosabbak, amelyeket a vállalatok lényegesnek tekintenek.

1. A hatás lényegessége

Egy vállalat fenntarthatósági ügye akkor lényeges, ha rövid, közép- és hosszú távon tényleges vagy potenciális pozitív vagy negatív hatással van az emberekre vagy a környezetre. A fenntarthatósági ügy magában foglalja a teljes ellátási lánc bármely (upstream vagy downstream) része által okozott hatásokat. Míg a lényegesség a negatív hatások súlyosságán alapul, a potenciális negatív hatások esetében figyelembe kell venni azok valószínűségét is.

2. Pénzügyi lényegesség

Egy vállalati fenntarthatósági hatás akkor lehet pénzügyileg jelentős, illetve akkor válhat pénzügyileg lényegessé, ha a befektetők és a hitelezők számára relevánssá válik. A szabvány hangsúlyozza az olyan fenntarthatósági kockázatok vagy lehetőségek fontosságát, amelyek jelentősen befolyásolják a pénzáramlást, a teljesítményt és a pénzügyi vagy piaci pozíciót.

3. Egyéb lényegességi fogalmak – ne keverjük össze!

A közelmúltban más lényegességi fogalmak is megjelentek, mint például a “dinamikus lényegesség”, a “mag lényegesség” és a “beágyazott lényegesség”.  Ezeket azonban később elvetették, arra hivatkozva, hogy a kettős lényegesség fogalma önmagában elegendő, és ezek a további meghatározások csak zavart okoznak.

Newsletter sign-up

Other posts

What is your biggest concern related to CSRD?

In an effort to understand the greatest concerns related to the CSRD, we conducted an online survey among dozens of relevant companies. The results provided a fascinating, high-level insight into the current state of corporate sustainability strategies. In this post, we share our key findings with you.

The Ultimate CSRD & ESRS Handbook

A sustainability reporting playbook for companies operating in the EU.

Unlocking CSRD Compliance: The Digital Path to Corporate Sustainability Reporting

Global regulatory bodies are emphasizing ESG practices through initiatives like the European Union’s CSRD to enhance sustainability and transparency in companies. To effectively adhere to these regulations, businesses are turning to digital tools such as Denxpert.
ESG team-featured image

Common headaches for ESG teams

Some of the most common headaches for ESG teams, potential solutions, and why a greater focus on ESG is the right way forward.
Fogalomtár-featured image

Fogalomtár

A CSRD-vel és az ESG-vel kapcsolatos legfontosabb terminológiát itt gyűjtöttük össze. A szójegyzék rövid és érthető magyarázatot ad a gyakran használt kifejezések jelentéséről.

Glossary

The most important terminology related to CSRD and ESG has been collected here. The glossary provides a brief and understandable explanation of the meaning of these frequently used terms.